დაახლოებით, ასეთი იქნება iphone 6

iphone 6 -ის ბევრი ვარიანტი იყო, სხვადასხვა ნაირი და სხვადასხვა ზომის მაგრამ, ჩემი აზრით სწორედ ასეთი უნდა იყოს apples ახალი პროდუქტი მსოფლიო ბაზარზე.

Continue reading